FrSky G-RX8

G-RX8

Nový produkt

Osmikanálový přijímač navržený speciálně pro větroně s integrovaným váriem a redundantní funkcí

Více informací

5+ ks

Cena bez DPH 1 232 Kč

Cena s DPH1 232 Kč

Včetně 1 Kč for ecotaxPřijímač je citlivý na otočení konektorů, prosím dbejte zvýšené opatrnosti při připojování. 

Obsahuje firmware LBT. Více zde. Pokud požadujete jinou verzi, uveďte to prosím do poznámky u objednávky.


Přehledná tabulka přijímačů FrSky zde.

Vlastnosti:

 • až 8 kanálů PWM (16 k SBUS) 
 • antény připojeny konektory, což usnadňuje jejich výměnu
 • telemetrický port
 • analogový port AIN2
 • zasílá telemetrická data RSSI, RxBat, AIN2, Alt a VSpd
 • integrované vário
 • redundantní funkce

 

Specifikace:

 • kanály: 16 (1-8 k běžných, 1-16 k z SBUS portu)
 • rozměry: 55.2 mm × 17 mm × 8 mm 
 • hmotnost: 5.8 g
 • rozsah vária: -700 až 10 000 m
 • rozsah vertikální rychlosti: +- 16,7 m/s
 • antény: prutové, 90 mm
 • antény připojené konektory: ano, Ipex4
 • S.Port: ano
 • SBUS: ano
 • analogový port: ano, AIN2
 • měření napětí na pinech: ano, RxBat
 • napětí: 3,5 -10 V
 • spotřeba: 100 mA @ 5 V
 • dosah: >1,5 km 
 • aktualizovatelný firmware
 • kompatibilita: ACCST D16 mód / ACCESS
 • obsah balení: G-RX8, kabel pro připojení S.Port čidel, kabel s volnými drátky Vário

Integrované vário umí měřit v rozsahu -700 až 10 000 m s precizností 0,1 m  a rozsahem vertikální rychlosti +- 16,7 m/s. Vário je z továrny zapnuté a lze vypnout. U zapnutého přijímače stačí podržet bindovací tlačítko F/S více jak 3 vteřiny a pustit. Následně je vypnutí oznámeno třemi bliknutími modré LED. Pro opětovné zapnutí vária postup opakujte.  

Redundantní funkce

Přijímač je vybaven redundantní funkcí pro příjem SBUSu z jiného přijímače. G-RX8 za normální situace přijímá a zpracovává signál pro svoje výstupy na serva a SBUS výstup. Výhodou je, že pokud do SBUS In připojíme jiný SBUS přijímač a G-RX8 přestane mít signál, přepne zpracování signálu na SBUS z jiného přijímače. Jakmile G-RX8 signál opět dostane, přepne zpět na zpracování vlastního signálu.   
Druhý přijímač může být jakýkoli přijímač s SBUSem jako X8R, X6R, XSR, XM, XM+, RX8R a L9R, ale musí u něj být možné vypnout zasílání telemetrie. Obzvláště výhodný je přijímač XM+. 

PWM a SBUS mód a jeho funkce 

Přijímač má dva režimy mezi kterými můžeme přepínat: 

 • PWM mód: všech 8 kanálů. Kanály 1-4 pracují v režimu vysoké preciznosti PWM (chybovost < 0,5 μs),
  kanály 5-8 pracují v normálním PWM režimu, SBUS vstup funguje pro redundanci. 
 • SBUS mód: pouze 6 kanálů. Kanály 1-6 pracují v režimu vysoké preciznosti PWM (chybovost < 0,5 μs),
  SBUS vstup a výstup pracuje v redundantním režimu, kanál 7 je vypnutý. 
 
Režim je indikován modrou LED. Pokud svítí signalizuje to, že přijímač je v režimu SBUS. Pokud je dioda zhaslá, máme PWM mód. Přepínání mezi režimy je možné, ale je potřeba přijímač znovu napárovat. Pro režim PWM je potřeba před párováním a pouze pro proces párování propojit signály kanálů 1 a 2 a napárovat přijímač. Pokud nepropojíme kanály 1 a 2 bude přijímač napárován v režimu SBUS.

Od verze ACCST FW 2.1.1 (05/2020) je již PWM režim jako výchozí, tzn. propojky pro párování v režimu PWM nejsou potřeba  a kanály 1-8 fungují hned.   


Párování

Vysílač přivedeme do režimu párování. Zmáčkneme a držíme tlačítko F/S, přivedeme napájení, počkáme 2-4 s. Úspěšné párování je doprovázeno svitem zelené LED a červená bliká. Odpojíme napájení a pustíme tlačítko. Pokud se nedaří, zkuste proces opakovat, ale zvětšete prostor mezi vysílačem a přijímačem na 1-2 m.


Postup párování je od 6 min.

 
Volba výstupu PWM 1-8 / 9-16
Přijímač dovede změnit rozsah výstupních kanálů 1-6 (resp. 1-8) na 6-14 (resp. 9-16). Změna se provádí při párování:

 • pro PWM 1-8 - běžně napárovat
 • pro PWM 9-16 - propojit pouze pro účel párování signální piny kanálů 3 a 4 propojkou a napárovat 

U nových operačních systémů jako OpenTX 2.2 (volba BindOPT) nebo FrSky-OS lze během párování volit režim párování, a to 1-8 s a bez telemetrie a 9-16 s a bez telemetrie. Tento přijímač se tak napáruje ve zvoleném režimu a nejsou potřeba žádné propojky.

Frekvence PWM
Nová verze FW řeší možné problémy se staršími analogovými servy. Ty mohou kmitat nebo vrčet, neboť nesnesou příliš vysokou rychlost PWM výstupu (9 ms). 

Tento FW přepne přijímač do rychlosti PWM 18 ms pro dosažení kompatibility, ale i nadále lze přepnout na vyšší rychlost PWM 9 ms. 

 • pro PWM 18 ms - běžně napárovat
 • pro PWM 9 ms - propojit pouze pro účel párování signální piny kanálů 5 a 6 propojkou a napárovat 

    

Rozšíření kanálů

Tento přijímač je 16kanálový. Kvůli úspoře místa je však vyvedeno jen několik kanálů. Všech 16 kanálů je v datové sběrnici zvané SBUS.
Pro získání více kanálů existují následující možnosti:

 • Napárovat dva přijímače k jednomu vysílacímu modulu. To lze jen u dvou typů přijímačů, a to X8R a X6R. Jeden z přijímačů přitom musí být párovaný s telemetrií a druhý ne!
 • Použít SBUS serva nebo řídící jednotku napojit přes SBUS. Pak lze pomocí módu 4 přemapovat výstupní kanály
  na 9-16.  
 • Použít převodníky z SBUS na CPPM nebo na PWM.   LED indikace

LED Význam
červená bliká pomalu není signál
zelená svítí připojeno, spárováno, probíhá přenos dat
zelená svítí, červená rychle bliká párování
zelená dvakrát blikne potvrzení uložení failsafe
modrá svítí SBUS mód
modrá je zhaslá PWM mód
modrá třikrát blikne potvrzení zapnutí/vypnutí vária


Failsafe

Velmi důležitou funkcí přijímačů řady X je režim failsafe, který v případě výpadku signálu umožní nastavení modelu do požadovaného režimu.

Nastavení pomocí přijímače

Spárujte přijímač. Nastavte kanály do požadované polohy, krátce stiskněte tlačítko F/S (na méně než 1 s). Zelená LED dvakrát blikne pro potvrzení. Pro vypnutí filesafe funkce přijímač znovu spárujte.
Pro nastavení nevysílání pulzů při ztrátě signálu - vypněte vysílač a spusťte přijímač, krátce stiskněte tlačítko F/S (na méně než 1 s).

Nastavení pomocí vysílače
U Taranise lze kromě několika režimů failsafe nastavit také zcela individuální filesafe přes vysílač - položka vlastní. Ten je pak automaticky odesílán do přijímače v cyklech 9 sekund.

Pokud není failsafe nastaven, drží přijímač poslední polohy kanálů před ztrátou signálu. Tovární nastavení failsafe lze obnovit přepárováním přijímače.


Jak provádět range testNěco málo k umístění antén :)
Na veškeré nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.
Na náhradní díly poskytujeme záruku 6 měsíců.
 

Záruční a pozáruční servis provádíme přímo v servisním středisku RCStudia.Ekologickou likvidaci prodávaných produktů zajišťujeme prostřednictvím kolektivního systému Asekol. Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.asekol.cz.

Originální manuál v PDF

Podobné
Produkty ve stejné kategorii