FrSky Redundancy Bus-10 (RB-10)

RB-10

Nový produkt

Interface pro 8 serv s redundancí pro přijímač a příjímačovou baterii s telemetrií

Více informací

2 ks

Cena bez DPH 737 Kč

Cena s DPH737 Kč

Včetně 1 Kč for ecotax

Vlastnosti:

 • přepěťová ochrana na každém kanálu
 • možnost připojit dva přijímače a dvě baterie kvůli redundanci 
 • 50 Hz mód pro serva (20 ms perioda) nebo podle SBUS
 • integrovaná telemetrie (napětí, indikace přetížení)
 • nastavitelná perioda signálu serv
 • podpora HV serv
 • kompaktní velikost a aktualizovatelný firmware

 

Specifikace:

 • vstupní napětí 4 až 8.4 V (1-2 Lipo nebo 4-6 NIMH)
 • počet kanálů: 8 PWM, 16 SBUS
 • rozsah teplot: -20 - 75 °C
 • hmotnost: 10 g
 • rozměry: 63 mm × 27 mm × 10,5 mm
 • přepěťová ochrana: 2,5 A po 10 s, 5 A okamžitě 

 Zapojení:

RB-10 neobsahuje regulátor napětí, je tedy potřeba připojit takové baterie nebo regulátor, které zvládnou Vaše serva a přijímače. Zdroje napájení se připojí do vstupu BATT1 a BATT2. Můžete napájet RB-10 z jednoho zdroje (zapojit do BATT1 nebo BATT2) nebo ze dvou zdrojů (zapojit do BATT1 a BATT2). Pro správnou funkci ochrany je důležité, aby bylo možné oba zdroje zatížit minimálně 15 A a špičkově 40 A. Nikdy nezapojujte na výstup více jak jedno servo. 
S.Port z RB-10 může být zapojen na konec řady senzorů nebo pro jeho připojení použijte Y kabel. 


Jestliže mají zdroje stejné napětí, odebírá se z obou zdrojů. Pokud tomu tak není, odebírá se přednostně ze zdroje s vyšším napětím a zdroje jsou od sebe izolovány.     
Můžete použít libovolné zdroje (různé počty článků, různý typ baterií i kapacita). 

Nikdy nezapojujte napájení do CH1-8, SBUS out, RX1 IN a RX2 IN. Přepěťová ochrana:

Každý výstup serva vč etně SBUS out a RX1 IN a RX2 IN má vlastní přepěťovou ochranu. Každý kanál udrží zatížení 2,5 A při
25 °C. Pokud je zatížení vyšší 5 A, dojde k odpojení. Tato informace je signalizována telemetrií. 


Nastavení výstupní periody serv:

Výchozí hodnota je 20 ms (50 Hz). Lze nastavit i nižší periodu podle přijímače, ale mějte na paměti, že analogová serva nebo serva, která na to nejsou stavěná, mohou vykazovat chvění a vyšší spotřebu, taktéž mohou být zničena.  

 • Propojit CH1 a CH2 propojkou
 • Zapojit napájení
 • Zelená LED rychle bliká - indikuje, že byl proces dokončen a perioda defaultní 20 ms byla změněna na synchro s přijímačem 9 ms
 • Odopjte propojku CH1 a CH2 a napajení

Kontrola nastavení periody:

Zapojte přijímač do RX1 IN nebo RX2 IN a připojte napájení. Jestliže zelená LED bliká rychle, je synchronizována s přijímačem. Jestliže zůstává svítit, je nastavena na výchozí hodnotu 20 ms. 

Synchronizace:
Pokud je nastaveno synchro s přijímačem, je výstup PWM stejný jako SBUS vstup. 
Pokud jsou periody přijímačů rozdílné, bude v případě současného spuštění obou přijímačů, stanovena perioda podle přijímače s delší periodou. Pokud nebudou zapnuty přijímače současně, bude stanovena perioda podle prvního spuštěného přijímače.   

Telemetrická data:

 • Informace o stavu jednotlivých kanálů serv - odpojení
 • Napětí u každé baterie 
 • Synchronizace přijímače a jeho kondice

Popis Jednotka
RB1V napětí baterie 1 V
Rx1F 0: normální stav 1:Rx1 Failsafe
Rx1L 0: normální stav 1:Rx1 ztráta dat
Rx2F 0: normální stav 1:Rx2 Failsafe
Rx2L 0: normální stav 1:Rx2 ztráta dat
Rx1C 0: normální stav 1:Rx1 Odpojení
Rx2C 0: normální stav 1:Rx2 Odpojení
Rx1S 0: normální stav 1:Rx1 Bez signálu
Rx2S 0: normální stav 1:Rx2 Bez signálu
RB2V napětí baterie 2 V

U nových OpenTx můžete místo položek 3 až 10 vidět stav RBS a RBCS. 
RBS

RB status

 • RxX Ovl - přetížení
 • SBUS Ovl - přetížení
 • RxX FS - režim failsafe
 • RxX LF - ztráta dat, může přejít na FS
 • RxX Lost - příjímač není připojen
 • RxX NS - přijímač připojen ale žádný SBUS signál

RBCS

pouze RB-20

OK - v pořádku

CHx - vyšší spotřeba na daném kanále

 

Polarita SBUS:
Signál SBUSu z FrSky přijímačů je komaptibilní s RB-10. Nicméně jiné přijímače mohou mít SBUS signál invertovaný (pozitivní).
RB-10 lze přenastavit pro podporu i těchto přijímačů. 

Pro RX1 IN:

 • Propojit CH3 a CH4 propojkou
 • Zapojit napájení
 • Zelená LED se rozsvítí
 • Odpojte propojku CH3 a CH4 a napájení


Pro RX2 IN propojit CH5 a CH6.

Stejný postup lze použít pro návrat z pozitivního do negativního nastavení signálu.Na veškeré nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.
Na náhradní díly poskytujeme záruku 6 měsíců.
 

Záruční a pozáruční servis provádíme přímo v servisním středisku RCStudia.Ekologickou likvidaci prodávaných produktů zajišťujeme prostřednictvím kolektivního systému Asekol. Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.asekol.cz.

Originální manuál v PDF

Podobné
Produkty ve stejné kategorii