FrSky Redundancy BUS RB-20

RB-20

Nový produkt

Interface pro 15 serv s redundancí pro přijímač a příjímačovou baterii s telemetrií

Více informací

Tento produkt není na skladě

Cena bez DPH 1 538 Kč

Cena s DPH1 538 Kč

Včetně 1 Kč for ecotax

Vlastnosti:

 • aktualizovatelný firmware
 • podpora HV serv
 • nastavitelná perioda signálu serv
 • integrovaná telemetrie (napětí, proud, kapacita, indikace přetížení)
 • 50 Hz mód pro serva (20 ms perioda) nebo podle SBUS
 • přepěťová ochrana na každém servu
 • možnost připojení dvou přijímačů a dvou baterií kvůli redundanci
 • automatické přepínání telemetrie mezi oběma přijímači  

 

Specifikace:

 • počet kanálů: 15 PWM, 16 SBUS
 • přepěťová ochrana: >5 A po 10 s, >10 A okamžitě
 • rozměry: 77 mm × 43 mm × 22 mm
 • hmotnost: 37 g
 • vstupní napětí 4 až 8.4 V (1-2 Lipo nebo 4-6 NIMH)
 • rozsah teplot: -20 až 75 °C

 

Zapojení:

FRB neobsahuje regulátor napětí. Je tedy potřeba připojit takové baterie nebo regulátor, které zvládnou Vaše serva.
Zdroje napájení se připojí do konektoru BATT1 a BATT2. Můžete napájet RB-20 z jednoho zdroje (zapojit do BATT1 nebo BATT2), nebo ze dvou zdrojů (zapojit do BATT1 a BATT2). Pro správnou funkci ochrany je důležité, aby bylo možné oba zdroje zatížit minimálně 45 A a špičkově 120 A.

Jestliže mají zdroje stejné napětí, využívá se obou zdrojů. Pokud tomu tak není, odebírá se přednostně ze zdroje s vyšším napětím a zdroje jsou od sebe izolovány.     
Můžete použít libovolné zdroje (různé počty článků, různý typ baterií i kapacita). 

Nikdy nezapojujte napájení do CH1-15, SBUS out, RX1 IN a RX2 IN.  • CH1-CH15 - zapojení běžných serv (PWM)
 • S.Port - výstup telemetrie z RB-20 do dalších senzorů
 • RX1 IN - primární vstup SBUSu z primárního přijímače
 • RX2 IN - sekundární (záložní) vstup SBUSu ze sekundárního přijímače
 • RX1 S.P - telemtrie přijímače 1
 • RX2 S.P - telemetrie přijímače 2
 • BATT1 a BATT2 - konektory pro zapojení baterií nebo regulátorů k napájení serv a přijímačů 
 

Přepěťová ochrana:

Kazdý výstup serva včetně SBUS out má vlastní přepěťovou ochranu. Pokud je výstup přetíženv rozsahu 5 A až 10 A trvá asi 10 vteřin, než je výstup odpojen. To zabraňuje nechtěnná odpojení v případě vštších serv. Pokud je výstup přetížen nad 10 A dojde k jeho odpojení okamžitě. Tato informace je signalizována telemetrií. 


Tabulka závislosti mezního proudu odpojení na teplotě 

Okolní teplota °C 23°C 50 °C 70 °C
Doporučený mezní proud odpojení   5 A  3,95 A 3,35 A
Okamžité odpojení 10 A 7,9 A 6,7 A
LED indikace:

LED Význam
zelená svítí, červená zhasnutá normální provoz
zelená zhasnutá, červená svítí failsafe
zelená bliká, červená zhasnutá
zelená bliká, červená bliká aktualizaceNastavení výstupní periody serv:

Výchozí hodnota je 20 ms (50 Hz). Lze nastavit i nižší periodu podle přijímače, ale mějte na paměti, že analogová serva nebo serva, která na to nejsou stavěná, mohou vykazovat chvění a vyšší spotřebu, taktéž mohou být zničena.  

 • Propojit CH1 a CH2 propojkou
 • Zapojit napájení
 • Zelená LED rychle bliká - indikuje, že byl proces dokončen a perioda defaultní 20 ms byla změněna na synchro s přijímačem 9 ms 
 • Odopjte propojku CH1 a CH2 a napájení

Kontrola nastavení periody:

Zapojte přijímač do RX1 IN nebo RX2 IN a připojte napájení. Jestliže zelená LED bliká rychle, je synchronizována s přijímačem. Jestliže zůstává svítit, je nastavena na výchozí hodnotu 20 ms. 

Synchronizace:
Pokud je nastaveno synchro s přijímačem, výstup PWM je stejný jako SBUS vstup. 
Pokud jsou periody přijímačů rozdílné, bude v případě současného spuštění obou přijímačů, stanovena perioda podle přijímače s delší periodou. Pokud nebudou zapnuty přijímače současně, bude stanovena perioda podle prvního spuštěného přijímače.   

Telemetrická data:

 • Informace o stavu jednotlivých kanálů serv - odpojení
 • Napětí, proud a kapacita u každé baterie 
 • Synchronizace přijímače a jeho kondice

Popis jednotka
1 RB1V napětí baterie 1 V
2 RB1A proud baterie 1 A
3 Rx1F 0: normální stav 1:Rx1 Failsafe
4 Rx1L 0: normální stav 1:Rx1 ztráta dat
5 Rx2F 0: normální stav 1:Rx2 Failsafe
6 Rx2L 0: normální stav 1:Rx2 ztráta dat
7 Rx1C 0: normální stav 1:Rx1 Odpojení
8 Rx2C 0: normální stav 1:Rx2 Odpojení
9 Rx1S 0: normální stav 1:Rx1 Bez signálu
10 Rx2S 0: normální stav 1:Rx2 Bez signálu
11 RB1C spotřebovaná energie z baterie 1 mAh
12 RB2C spotřebovaná energie z baterie 2 mAh
13 RB2V napětí baterie 2 V
14 RB2A proud baterie 2 A

U nových OpenTx můžete místo položek 3 až 10 vidět stav RBS a RBCS. 
RBS

RB status

 • RxX Ovl - přetížení
 • SBUS Ovl - přetížení
 • RxX FS - režim failsafe
 • RxX LF - ztráta dat, může přejít na FS
 • RxX Lost - příjímač není připojen
 • RxX NS - přijímač připojen ale žádný SBUS signál

RBCS

pouze RB-20

OK - v porádku

CHx - vyšší spotřeba na daném kanále

Polarita SBUS:

Signál SBUSu z FrSky přijímačů je komaptibilní s FRB. Nicméně jiné přijímače mohou mít SBUS signál invertovaný (pozitivní).
FRB lze přenastavit pro podporu i těchto přijímačů. 

Pro RX1 IN:

 • Propojit CH11 a CH12 propojkou
 • Zapojit napájení
 • Zelená LED se rozsvítí
 • Odpojte propojku CH11 a CH12 a napájení

Pro RX2 IN propojit CH13 a CH14.

Stejný postup lze použít pro návrat z pozitivního do negativního nastavení signálu.

 

 Na veškeré nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.
Na náhradní díly poskytujeme záruku 6 měsíců.
 

Záruční a pozáruční servis provádíme přímo v servisním středisku RCStudia.Ekologickou likvidaci prodávaných produktů zajišťujeme prostřednictvím kolektivního systému Asekol. Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.asekol.cz.

Originální manuál v PDF

Podobné
Produkty ve stejné kategorii