FrSky Redundancy BUS
 • Poslat příteli

  Poslat příteli

  FrSky Redundancy BUS RB-20

  FrSky Redundancy BUS RB-20

  Interface pro 15 serv s redundancí pro přijímač a příjímačovou baterii s telemetrií

  Příjemce :

  * Povinná pole

    nebo  Zrušit

 • Produktové PDF


 • FrSky Redundancy BUS RB-20

  RB-20

  Nový produkt

  Interface pro 15 serv s redundancí pro přijímač a příjímačovou baterii s telemetrií

  Více informací

  Tento produkt není na skladě

  Cena bez DPH 1 438 Kč

  Cena s DPH1 438 Kč

  Včetně 0 Kč for ecotax

  Další zásilka cca 16.4.2021

  Vlastnosti:

  • aktualizovatelný firmware
  • podpora HV serv
  • nastavitelná perioda signálu serv
  • integrovaná telemetrie (napětí, proud, kapacita, indikace přetížení)
  • 50 Hz mód pro serva (20 ms perioda) nebo podle SBUS
  • přepěťová ochrana na každém servu
  • možnost připojení dvou přijímačů a dvou baterií kvůli redundanci
  • automatické přepínání telemetrie mezi oběma přijímači  

   

  Specifikace:

  • počet kanálů: 15 PWM, 16 SBUS
  • přepěťová ochrana: >5 A po 10 s, >10 A okamžitě
  • rozměry: 77 mm × 43 mm × 22 mm
  • hmotnost: 37 g
  • vstupní napětí 4 až 8.4 V (1-2 Lipo nebo 4-6 NIMH)
  • rozsah teplot: -20 až 75 °C

   

  Zapojení:

  FRB neobsahuje regulátor napětí. Je tedy potřeba připojit takové baterie nebo regulátor, které zvládnou Vaše serva.
  Zdroje napájení se připojí do konektoru BATT1 a BATT2. Můžete napájet RB-20 z jednoho zdroje (zapojit do BATT1 nebo BATT2), nebo ze dvou zdrojů (zapojit do BATT1 a BATT2). Pro správnou funkci ochrany je důležité, aby bylo možné oba zdroje zatížit minimálně 45 A a špičkově 120 A.

  Jestliže mají zdroje stejné napětí, využívá se obou zdrojů. Pokud tomu tak není, odebírá se přednostně ze zdroje s vyšším napětím a zdroje jsou od sebe izolovány.     
  Můžete použít libovolné zdroje (různé počty článků, různý typ baterií i kapacita). 

  Nikdy nezapojujte napájení do CH1-15, SBUS out, RX1 IN a RX2 IN.   • CH1-CH15 - zapojení běžných serv (PWM)
  • S.Port - výstup telemetrie z RB-20 do dalších senzorů
  • RX1 IN - primární vstup SBUSu z primárního přijímače
  • RX2 IN - sekundární (záložní) vstup SBUSu ze sekundárního přijímače
  • RX1 S.P - telemtrie přijímače 1
  • RX2 S.P - telemetrie přijímače 2
  • BATT1 a BATT2 - konektory pro zapojení baterií nebo regulátorů k napájení serv a přijímačů 
   

  Přepěťová ochrana:

  Kazdý výstup serva včetně SBUS out má vlastní přepěťovou ochranu. Pokud je výstup přetíženv rozsahu 5 A až 10 A trvá asi 10 vteřin, než je výstup odpojen. To zabraňuje nechtěnná odpojení v případě vštších serv. Pokud je výstup přetížen nad 10 A dojde k jeho odpojení okamžitě. Tato informace je signalizována telemetrií. 


  Tabulka závislosti mezního proudu odpojení na teplotě 

  Okolní teplota °C 23°C 50 °C 70 °C
  Doporučený mezní proud odpojení   5 A  3,95 A 3,35 A
  Okamžité odpojení 10 A 7,9 A 6,7 A
  LED indikace:

  LED Význam
  zelená svítí, červená zhasnutá normální provoz
  zelená zhasnutá, červená svítí failsafe
  zelená bliká, červená zhasnutá
  zelená bliká, červená bliká aktualizace  Nastavení výstupní periody serv:

  Výchozí hodnota je 20 ms (50 Hz). Lze nastavit i nižší periodu podle přijímače, ale mějte na paměti, že analogová serva nebo serva, která na to nejsou stavěná, mohou vykazovat chvění a vyšší spotřebu, taktéž mohou být zničena.  

  • Propojit CH1 a CH2 propojkou
  • Zapojit napájení
  • Zelená LED rychle bliká - indikuje, že byl proces dokončen a perioda defaultní 20 ms byla změněna na synchro s přijímačem 9 ms 
  • Odopjte propojku CH1 a CH2 a napájení

  Kontrola nastavení periody:

  Zapojte přijímač do RX1 IN nebo RX2 IN a připojte napájení. Jestliže zelená LED bliká rychle, je synchronizována s přijímačem. Jestliže zůstává svítit, je nastavena na výchozí hodnotu 20 ms. 

  Synchronizace:
  Pokud je nastaveno synchro s přijímačem, výstup PWM je stejný jako SBUS vstup. 
  Pokud jsou periody přijímačů rozdílné, bude v případě současného spuštění obou přijímačů, stanovena perioda podle přijímače s delší periodou. Pokud nebudou zapnuty přijímače současně, bude stanovena perioda podle prvního spuštěného přijímače.   

  Telemetrická data:

  • Informace o stavu jednotlivých kanálů serv - odpojení
  • Napětí, proud a kapacita u každé baterie 
  • Synchronizace přijímače a jeho kondice

  Popis jednotka
  1 RB1V napětí baterie 1 V
  2 RB1A proud baterie 1 A
  3 Rx1F 0: normální stav 1:Rx1 Failsafe
  4 Rx1L 0: normální stav 1:Rx1 ztráta dat
  5 Rx2F 0: normální stav 1:Rx2 Failsafe
  6 Rx2L 0: normální stav 1:Rx2 ztráta dat
  7 Rx1C 0: normální stav 1:Rx1 Odpojení
  8 Rx2C 0: normální stav 1:Rx2 Odpojení
  9 Rx1S 0: normální stav 1:Rx1 Bez signálu
  10 Rx2S 0: normální stav 1:Rx2 Bez signálu
  11 RB1C spotřebovaná energie z baterie 1 mAh
  12 RB2C spotřebovaná energie z baterie 2 mAh
  13 RB2V napětí baterie 2 V
  14 RB2A proud baterie 2 A

  U nových OpenTx můžete místo položek 3 až 10 vidět stav RBS a RBCS. 
  RBS

  RB status

  • RxX Ovl - přetížení
  • SBUS Ovl - přetížení
  • RxX FS - režim failsafe
  • RxX LF - ztráta dat, může přejít na FS
  • RxX Lost - příjímač není připojen
  • RxX NS - přijímač připojen ale žádný SBUS signál

  RBCS

  pouze RB-20

  OK - v porádku

  CHx - vyšší spotřeba na daném kanále

  Polarita SBUS:

  Signál SBUSu z FrSky přijímačů je komaptibilní s FRB. Nicméně jiné přijímače mohou mít SBUS signál invertovaný (pozitivní).
  FRB lze přenastavit pro podporu i těchto přijímačů. 

  Pro RX1 IN:

  • Propojit CH11 a CH12 propojkou
  • Zapojit napájení
  • Zelená LED se rozsvítí
  • Odpojte propojku CH11 a CH12 a napájení

  Pro RX2 IN propojit CH13 a CH14.

  Stejný postup lze použít pro návrat z pozitivního do negativního nastavení signálu.

   

     Na veškeré nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.
  Na náhradní díly poskytujeme záruku 6 měsíců.
   

  Záruční a pozáruční servis provádíme přímo v servisním středisku RCStudia.  Ekologickou likvidaci prodávaných produktů zajišťujeme prostřednictvím kolektivního systému Asekol. Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.asekol.cz.

  Originální manuál v PDF

  Podobné
  Produkty ve stejné kategorii